Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi...

Rodzinny Dom Dziecka w Kraśniku realizuje zadania opieki całkowitej dzieci i młodzieży w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego.
Obecnie w placówce przebywa 6 dzieci.
Do rodzinnego domu dziecka kierowane są dzieci w różnym wieku pozbawione opieki rodzicielskiej.
Mogą one przebywać w placówce do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki - do 25 roku życia.

Działalność placówki charakteryzuje:
rodzinny charakter wychowania,
stała opieka wychowawcza, dająca poczucie stabilizacji do momentu rzeczywistego usamodzielnienia się,
ochrona rodzeństwa przed rozłączeniem,
mała liczba wychowanków, pozwalająca im na zachowanie własnej indywidualności i sprzyjająca szybkiemu dostrzeganiu wszelkich nieprawidłowości w ich rozwoju i zachowaniu,
życie w rodzinie, umożliwiające obserwację postępowania osób dorosłych,
a także stałe pełnienie obowiązków przygotowujących do funkcjonowania we własnej, przyszłej rodzinie.

Nadzór nad pracą rodzinnego domu dziecka sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

Rodzinny Dom Dziecka w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.